Verksamhetsplaneringsmöte 2019

Fredagen den 29 november bjuder Privattandläkarna in sina medlemmar till årets verksamhetsplaneringsmöte på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Dagen inleds med informativa föredrag. Efter lunch äger verksamhetsplaneringsmötet rum som beslutar om propositioner gällande bl.a. verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2020 samt motioner. Vi avslutar dagen med trevligt mingel där du har möjlighet att träffa andra medlemmar.

Program
08.30 Kaffe och registrering
09.20 Styrelsen hälsar välkommen
09.30 Avdragsrätt eller skattetillägg? – Skatteverket informerar om vanliga orsaker till skattetillägg
10.30 Paus
10.45 Företagskonstruktioner och moms – Grant Thornton
11.45 Lunch, kaffe och registrering till verksamhetsplaneringsmöte 2019
12.45 Välkomstanförande – Caroline Nordqvist Orsucci, ordförande Sveriges Privattandläkarförening
13.00 Verksamhetsplaneringsmöte
Avslut Mingel med dryck och tilltugg

Sista anmälningsdag för att få rösta är den 15 november 2019. Anmäl dig på länken längre ner. 

Handlingar
Här finner du beslutsgrundande handlingar till verksamhetsplaneringsmötet (sidan är lösenordsskyddad).

Deltagande verksamhetsplaneringsmöte
På mötet kan en medlem representeras av en behörig företrädare eller en befullmäktigad.

Som förtroendevald har du rätt att delta på följande sätt:

  • Föreningens styrelseledamöter har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
  • Lokalavdelningarnas styrelseledamöter har närvaro- och yttranderätt.
  • Revisorerna har närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt.
  • Valberedningens ledamöter har närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt.

Alla anställda tandläkare hos medlemsföretag har närvarorätt.

Röstning
Alla medlemmar som har anmält sig i tid har minst två (2) röster vid verksamhetsplaneringsmötet. Medlemsföretag som har rapporterat antal kliniskt verksamma tandläkare senast den 15 mars, har utöver två (2) röster, ytterligare en (1) röst för varje kliniskt verksam tandläkare i medlemsföretagets tandvårdsverksamhet, enligt stadgar § 4.9. Företag som har blivit medlemmar efter den 15 mars får tre (3) eller fler röster.

Röstning genom ombud
Medlem kan ge fullmakt till annan. Ingen enskild person får företräda fler än tio (10) medlemmar. Fullmakt att företräda annan medlem ska uppvisas i original för föreningsmötets sekretariat.

Ladda ner fullmakt här

Kostnader lokala styrelser och representanter
Kostnaden för resa, en lunch och en övernattning bekostas centralt för fyra (4) ledamöter av lokalavdelningsstyrelse eller i förekommande fall för lokala representanter. Om lokalavdelningsstyrelse inte kan närvara får styrelsen utse representanter från lokalavdelningen.

Kostnader för övriga medlemmar
En avgift på 200 kronor debiteras om du är anmäld för lunch men inte kommer. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega.

Mingel
Efter verksamhetsplaneringsmötet avrundar vi dagen med trevligt mingel i Stora foajén där det serveras mousserande vin och tilltugg.

Frågor & anmälan
Om ditt företag ska representeras av befullmäktigad anger du vem som ska representera ditt företag i anmälan.

Sista anmälningsdag för att få rösta är den 15 november 2019. Anmälan efter den 15 november ger rätt att närvara utan att rösta. Önskar du delta vid lunchen är sista anmälningsdag den 22 november.

Anmäl dig här

För frågor om arrangemang kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 08-555 446 00.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening
Caroline Nordqvist Orsucci, Håkan Dewill, Jeanette Rindeskog, Ann-Chriztine Ericsson och Karl Björnsson