Verksamhetsplaneringsmöte 2018

Fredagen den 23 november bjuder Privattandläkarna in till årets verksamhetsplaneringsmöte på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Dagen inleds med informativa föredrag på förmiddagen, verksamhetsplaneringsmöte på eftermiddagen och avslutas med ett trevligt mingel där du har möjlighet att träffa andra medlemmar.

Program
08.30 Kaffe och registrering
09.15 Styrelsen hälsar välkommen
09.25 Egendoms- och avbrottsförsäkring – Jan Järnstad, Gjensidige
10.30 Paus
10.45 Omgörning, garantiåtagande och garantiförsäkring – Lars Olsson, näringspolitisk chef Privattandläkarna
11.30 Lunch, kaffe och registrering till verksamhetsplaneringsmöte 2018
12.45 Välkomstanförande – Caroline Nordqvist Orsucci, ordförande Sveriges Privattandläkarförening
13.00 Verksamhetsplaneringsmöte
Avslut Mingel med dryck och tilltugg

Egendoms- och avbrottsförsäkring
En tandvårdsverksamhet behöver bra företagsförsäkringar för att fortsätta fungera om något skulle hända. Jan Järnstad från Gjensidige berättar mer om den egendoms- och avbrottsförsäkring som ingår i Privattandläkarnas
försäkringsavtal med Gjensidige.

  • Vad ska jag tänka på för min praktik ur ett försäkringshänseende?
  • Hur kan jag arbeta skadeförebyggande på praktiken?
  • Hur kan jag säkerställa att jag är rätt försäkrad om skada ändå inträffar?
  • Verkliga skadefall – utmaningar och konsekvenser

Omgörning, garantiåtagande och garantiförsäkring
Sedan 1999 finns det ingen lagstadgad garanti inom tandvården men Försäkringskassan betalar inte ut ny ersättning om avtagbar protetik måste göras om inom ett år, eller om fast protetik måste göras om inom två år (förlängs till tre år från den 15 januari 2019). Vad innebär Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets regler för omgörning, vilket garantiåtagande lämnar vi till patienten och vad innehåller garantiförsäkringen? Lars Olsson från Privattandläkarna reder ut begreppen.

Verksamhetsplaneringsmöte
Efter lunch äger verksamhetsplaneringsmötet rum som beslutar om propositioner såsom verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2019 samt motioner.

Sista anmälningsdag för att få rösta är den 9 november 2018. Anmäl dig på länken längre ner.

Handlingar
Här finner du beslutsgrundande handlingar till verksamhetsplaneringsmötet samt ej beslutsgrundande dokument.

Handlingar>>(lösenordsskyddat)

Deltagande verksamhetsplaneringsmöte
På mötet kan en medlem representeras av en behörig företrädare eller en befullmäktigad.

Som förtroendevald har du rätt att delta på följande sätt:

  • Föreningens styrelse har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
  • Lokalavdelningarnas ledamöter har närvaro- och yttranderätt.
  • Revisorer har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
  • Valberedningen har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
  • Förtroendevalda med personligt mandat har närvarorätt.
  • Är förtroendevald behörig företrädare eller befullmäktigad kan denne rösta.

Alla anställda tandläkare hos medlemsföretag har närvarorätt.

Röstning
Alla medlemsföretag som har anmält sig i tid har minst två (2) röster vid verksamhetsplaneringsmötet. Medlemsföretag som har rapporterat antal kliniskt verksamma tandläkare senast den 15 mars, har utöver två (2) röster, ytterligare en (1) röst för varje kliniskt verksam tandläkare i medlemsföretagets tandvårdsverksamhet, enligt stadgar § 4.9. Företag som har blivit medlemmar efter den 15 mars får tre (3) eller fler röster.

Röstning genom ombud
Medlem kan ge fullmakt till annan. Ingen enskild person får företräda fler än tio (10) medlemmar. Fullmakt att företräda annan medlem ska uppvisas i original för föreningsmötets sekretariat.

Fullmakt>>

Kostnader lokala styrelser och representanter
Kostnaden för två (2) deltagare ur lokala styrelser eller representanter med resor, en lunch och en övernattning bekostas centralt. Om styrelsen inte kan närvara får styrelsen utse representanter från lokalavdelningen.

Kostnader för övriga medlemmar
En avgift på 200 kronor (exkl. moms) debiteras om du är anmäld för lunch men inte kommer. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega.

Mingel
Efter verksamhetsplaneringsmötet avrundar vi dagen med ett trevligt mingel i Stora foajén där det serveras mousserande vin och tilltugg.

Frågor & anmälan
Om ditt företag ska representeras av befullmäktigad anger du vem som ska representera ditt företag i anmälan.

Sista anmälningsdag för att få rösta är den 9 november 2018. Anmälan efter 9 november ger rätt att närvara utan att rösta. Önskar du delta i lunch är sista anmälningsdag 16 november.

Anmäl dig här>>

För frågor om arrangemang och anmälan kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 08-555 446 00.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening
Caroline Nordqvist Orsucci, Håkan Dewill, Jeanette Rindeskog, Ann-Chriztine Ericsson och Karl Björnsson