Verksamhetsplaneringsmöte 2020

Den 27 november kl 13:00 bjuder Privattandläkarna in till årets verksamhetsplaneringsmöte som kommer ske på distans.

Verksamhetsplaneringsmötet beslutar om propositioner gällande bl.a. verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2021 samt motioner. Formella handlingar finns tillgängliga på separat sida (lösenord krävs, skickas tillsammans med kallelse).

Anmälan
Om ditt företag ska representeras av befullmäktigad anger du vem som ska representera ditt företag.

Sista anmälningsdag för att få rösta är den 13 november. Anmälan efter den 13 november ger rätt att närvara utan att rösta.

Anmälningsformulär återfinns längre ner på sidan.

Deltagande verksamhetsplaneringsmöte
På mötet kan en medlem representeras av en behörig företrädare eller en befullmäktigad.

Som förtroendemedlem har du rätt att delta på följande sätt:
• Föreningens styrelseledamöter har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
• Lokalavdelningarnas styrelseledamöter har närvaro- och yttranderätt.
• Revisorerna har närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt.
• Valberedningens ledamöter har närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt.

Alla anställda tandläkare hos medlemsföretag har närvarorätt.

Röstning
Alla medlemmar som har anmält sig i tid har minst två (2) röster vid verksamhetsplaneringsmötet. Medlemsföretag som har rapporterat antal kliniskt verksamma tandläkare senast den 15 mars, har utöver två (2) röster, ytterligare en (1) röst för varje kliniskt verksam tandläkare i medlemsföretagets tandvårdsverksamhet, enligt stadgar § 4.9. Företag som har blivit medlemmar efter den 15 mars får tre (3) eller fler röster.

Röstning genom ombud
Medlem kan ge fullmakt till annan. Ingen enskild person får företräda fler än tio (10) medlemmar. Fullmakt att företräda annan medlem ska uppvisas i original för föreningsmötets sekretariat.

Fullmakt verksamhetsplaneringsmöte 27 november 2020

Kostnader lokala styrelser och representanter
Kostnaden för resa, en lunch och en övernattning bekostas centralt för fyra (4) ledamöter av lokalavdelningsstyrelse eller i förekommande fall för lokala representanter. Om lokalavdelningsstyrelse inte kan närvara får styrelsen utse representanter från lokalavdelningen.

Anmälningsformulär

  Företrädare för medlem, för- och efternamn*


  Din e-post*


  Företag*


  Organisationsnummer*

  Deltagande verksamhetsplaneringsmöte
  JaNej

  Jag är ledamot av lokalavdelningsstyrelse/lokal representant
  JaNej

  Jag avser att skicka en befullmäktig som representant
  JaNej

  Namn på befullmäktigad

  Befullmäktigad e-post