Tandvården i siffror

Medlemmar i Privattandläkarna
Privattandläkarna har ca 1 320 medlemsföretag med ca 2 800 kliniskt verksamma tandläkare. Vi representerar ca 80 procent av de privata tandvårdsföretagen.

Antal tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 2017
Verksamma tandläkare: 8 181 varav 3 790 verkar i privat verksamhet
Verksamma specialisttandläkare: 936
Verksamma tandhygienister: 4 345 varav 1 853 verkar i privat regi
Verksamma tandsköterskor: ca 10 500
Verksamma tandtekniker: 1 700

Antal besök som är ersättningsberättigade i det statliga tandvårdsstödet per år: ca 9,6 miljoner.

De privata vårdgivarnas marknadsandelar
Vuxentandvård: 63 procent
Barn- och ungdomstandvård: 13 procent

Tandvårdens omsättning 2017
Total omsättning: 27,5 miljarder kronor
Patientavgifter: 16,4 miljarder kronor
Regionmedel: 5,3 miljarder kronor

Statligt tandvårdsstöd 2017
Statligt tandvårdsstöd: 5,8 miljarder kronor

Företag inom tandvården
Med vårdgivare inom tandvården avses i detta sammanhang en juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård. För att en vårdgivare ska kunna ta emot statligt tandvårdsstöd, krävs att denne är ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. För att kunna ansluta sig till det elektroniska systemet krävs att vårdgivaren är legitimerad tandläkare/tandhygienist eller, genom anställning eller på annat sätt, anlitar sådan personal. Det innebär att vårdgivaren dels kan vara en enskild firma, dels ett aktiebolag/handelsbolag eller kommanditbolag. 1 991 privata vårdgivare är anslutna till Försäkringskassan. Av dessa är 307 enskilda firmor och 1 684 bedrivs i annan bolagsform. Tandvården kan antingen bedrivas i offentlig- (folktandvård) eller privat regi.

Nettoomsättning privat tandvård
2017 omsatte den privata tandvården ca 14 miljarder kronor. Tandvårdsbranschen är en bransch som klart domineras av småföretag.