Tandvården i siffror

Medlemmar i Privattandläkarna
Privattandläkarna har ca 1 300 medlemsföretag med ca 2 800 kliniskt verksamma tandläkare. Vi representerar drygt 75 procent av de privata tandvårdsföretagen.

Antal tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 2017 (senaste aktuella uppgifter)
Verksamma tandläkare: 8 181 varav 3 790 verkar i privat verksamhet
Verksamma specialisttandläkare: 936 varav 236 verkar i privat verksamhet
Verksamma tandhygienister: 4 345 varav 1 853 verkar i privat verksamhet
Verksamma tandsköterskor: ca 10 500
Verksamma tandtekniker: 1 700

Antal besök som är ersättningsberättigade i det statliga tandvårdsstödet per år: ca 9,6 miljoner.

De privata vårdgivarnas marknadsandelar
Antal patienter, vuxentandvård: 57 procent
Omsättning, vuxentandvården 63 procent

Barn- och ungdomstandvård: 14 procent

Tandvårdens omsättning 2017
Total omsättning: 27,5 miljarder kronor
Patientavgifter: 16,4 miljarder kronor
Regionmedel: 5,3 miljarder kronor

Statligt tandvårdsstöd 2019
Statligt tandvårdsstöd: 6,6 miljarder kronor

Företag inom tandvården
Med vårdgivare inom tandvården avses i detta sammanhang en juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård. För att en vårdgivare ska kunna ta emot statligt tandvårdsstöd krävs att denne är ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd.

Nettoomsättning privat tandvård
2019 omsatte den privata tandvården ca 14 miljarder kronor. Tandvårdsbranschen är en bransch som klart domineras av småföretag.