Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens 4-5 april

Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, med tema Vetenskap och klinik i samverkan, äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö.

Syftet med konferensen är att bidra till framtidens forskningsområden. Den största volymen tandvård sker inom allmäntandvården och inom den privata tandvården, där forskningen inte är lika stark som inom specialisttandvården. Därför är ett fokusområde att lyfta och bredda den akademiska kompetensen inom allmäntandvården. Vi hoppas med dessa konferensdagar skapa en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna inklusive de privata i tandvården.

Dagens tandvård är ett resultat av tidigare forskning och utveckling. Morgondagens tandvård behöver dagens forskning och utveckling, som tydligare och med större kraft kan bidra till en bättre tandvård. Akademiskt arbete och utveckling är därför nödvändiga hörnstenar i tandvården, för våra patienter likväl som för vår personal. Därför är det viktigt att tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv samverkar för att forma den framtida tandvården.

Svenska Tandläkare-Sällskapet vill med detta tema lyfta frågan hur vi bäst tar till vara Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen.

Läs programmet m.m. och boka på:

https://tandlakarforbundet.se/forskning/forskningskonferens