Rådgivning regelverk och juridik

Privattandläkarna erbjuder alla medlemmar branschspecifik rådgivning inom bland annat ledningsfrågor inom patientsäkerhet och kvalitet, tandvårdsstödet och författningar, lagar och förordningar som rör tandvården, juridisk vägledning samt ekonomi.

Juridik
Alla medlemmar är välkomna att vända sig till Privattandläkarna rörande juridiska frågor kring tandvårdsföretagande. Det kan handla om frågor kring hyreskontrakt eller köp och sälj av praktik. Det kan också vara frågor om licens på journalsystem eller arrendefrågor. Om du samarbetar med andra tandläkare kan vi hjälpa dig att se över kontraktet.

Regelverk
Vi hjälper dig med frågor rörande till exempel Försäkringskassans regelverk.