Privattandläkarnas årsmöte 2020

Privattandläkarnas årsmöte 2020 ägde rum den 15 maj på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Handlingar
Se samtliga handlingar här

Frågor
Frågor angående årsmötet besvaras av Ingela Andree, medlemsservice, Privattandläkarna, 08-555 44 605