Privattandläkarna i media – Dagens industri 13 mars

Dagens industri skriver idag om hur den nya vårdmomsen, som ska läggas på kostnaden för inhyrd vårdpersonal, drabbar tusentals företag.

”Momsen kommer att påverka priset på tandvård. Det finns ingen annan väg än att ta ut kostnaden på patienterna”, säger Merit Lindberg i artikeln och fortsätter: ”Politikerna måste ta sitt ansvar. Lagen behöver förtydligas så att vården i alla led, oavsett utförare, är momsbefriad. Det kan inte finnas oacceptabla skillnader beroende på hur man utformar verksamheten.”

Artikeln kan läsas i sin helhet i papperstidningen eller digitalt på DI för dig som är prenumerant.