Privattandläkarna Award 2020

Med anledning av spridningen av covid-19 fick vi fatta det tråkiga men nödvändiga beslutet att ställa in Privattandläkardagen 2020 och därmed också Privattandläkarna Award som delas ut under Privattandläkardagens galamiddag.

Vi vill tacka för alla nomineringar som kom in för Privattandläkarna Award 2020 och hoppas att återigen kunna dela ut priset nästa år.

Vinnare av Privattandläkarna Award 2019

Årets tandvårdsföretag 2019
Priset “Årets tandvårdsföretag 2019” tilldelas ett medlemsföretag som under 2018 utmärkt sig genom sitt företagande och bidragit till en tandvårdsbransch med hög kvalitet.
Vinnare: Erik Tullsten AB

Motivering: ”Erik Tullsten AB har alltid varit i framkant. Det är en praktik som utmärks av högsta kvalitet och arbetsglädje. Erik Tullsten, företagets ägare, har ett långvarigt engagemang inom tandvården och har varit verksam i flera odontologiska akademier.”

Årets tandvårdsmottagning 2019
Priset “Årets tandvårdsmottagning 2019 ” tilldelas en mottagning som under 2018 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet.
Vinnare: Tandhälsan Nälden AB

Motivering: ”Patienterna bemöts med stor klinisk skicklighet och omsorg. Tandhälsan Nälden AB är en pärla till mottagning.”

Årets marknadsförare av medlemskapet 2019
Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2019 ” tilldelas ett medlemsföretag som under 2018 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet.
Vinnare: Tandhälsan Fårösund/Praktikertjänst AB och Peter Stade

Motivering: ”Peter är ett sant föredöme och en förebild. Han ser till att i alla lägen marknadsföra medlemskapet i Privattandläkarna på bästa vis.”

Bästa region för barn- och ungdomstandvård 2019
Tilldelas i år den region som utmärkt sig och varit mest proaktiv vad gäller avtal för barn- och ungdomstandvård.
Vinnare: Region Blekinge

Motivering: ”Region Blekinge utmärker sig genom att avtalet för barn- och ungdomstandvården innehåller två delar som idag är unika:
– Högkostnadsersättning,
– Ersättning för akut behandling av barn, listade hos annan vårdgivare.”

Eventuell vinstskatt och reskostnader betalas av vinnarna. Privattandläkarna kan komma att dokumentera Privattandläkardagen och prisutdelningen.

Användarvillkor

Den som röstar eller nominerar i Privattandläkarna Award förbinder sig inte till någon motprestation. Information om de nominerade samt vinnarna (företagsnamn och bild) kan komma att användas på hemsida, i sociala medier och publiceras i media.

Genom att rösta/nominera på www.ptl.se ger du ditt samtycke till att Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening SPF och Svenska Privattandvård AB) insamlar och behandlar uppgifter om att du har röstat och hur du har röstat. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke, eller få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ptl.se.