Privattandläkarna Award 2020

För tredje året i rad är det dags att dela ut Privattandläkarna Awards. Det är Privattandläkarnas medlemmar som röstar och en vinnare utses i varje kategori. Prisutdelningen sker under Privattandläkardagens galamiddag och syftet är att uppmärksamma medlemsföretag som utmärkt sig under året.

Precis som förra året året delar Privattandläkarna ut fyra priser, varav tre till medlemsföretag och ett fjärde pris till en region. Läs mer om förra årets pristagare här.

Priskategorier

Årets tandvårdsföretag 2020
Priset “Årets tandvårdsföretag 2020” tilldelas ett medlemsföretag som under 2019 utmärkt sig genom sitt företagande och bidragit till en tandvårdsbransch med hög kvalitet.

Årets tandvårdsmottagning 2020
Priset “Årets tandvårdsmottagning 2020 ” tilldelas en mottagning som under 2019 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet.

Årets marknadsförare av medlemskapet 2020
Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2020” tilldelas ett medlemsföretag/mottagning som under 2019 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet.

Bästa region för barn- och ungdomstandvård 2020
Tilldelas i år den region som utmärkt sig och varit mest proaktiv vad gäller avtal för barn- och ungdomstandvård.

Här finner du information om röstningen för priserna Årets tandvårdsföretag 2020, Årets tandvårdsmottagning 2020 samt Årets marknadsförare av medlemskapet 2020 som delas ut på under galamiddagen i samband med Privattandläkardagen 14 maj 2020. Röstning för priserna pågår till och med den 19 april 2020 på www.ptl.se och är öppen för Privattandläkarnas medlemmar. Det medlemsföretag/tandvårdsmottagning som fått flest röster vinner.

Röstning sker enligt följande:
Årets tandvårdsföretag 2020
– Alla medlemsföretag får en (1) röst var. Rösten läggs av företaget utsedd företrädare.
– Rösten ska läggas på annat medlemsföretag än det egna.

Årets tandvårdsmottagning 2020
– Alla anställda tandläkare i ett medlemsföretag får en (1) röst var.
– Rösten ska läggas på annan tandvårdsmottagning än den egna.

Årets marknadsförare av medlemskapet 2020
– Alla anställda tandläkare i ett medlemsföretag får en (1) röst var.
– Rösten ska läggas på annat medlemsföretag/mottagning än det egna.

Priset Bästa region för barn- och ungdomstandvård 2020 utses av Sveriges Privattandläkarförenings styrelse.

Eventuell vinstskatt och reskostnader betalas av vinnarna. Privattandläkarna kan komma att dokumentera Privattandläkardagen och prisutdelningen.

Användarvillkor

Den som röstar eller nominerar i Privattandläkarna Award förbinder sig inte till någon motprestation. Information om de nominerade samt vinnarna (företagsnamn och bild) kan komma att användas på hemsida, i sociala medier och publiceras i media.

Genom att rösta/nominera på www.ptl.se ger du ditt samtycke till att Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening SPF och Svenska Privattandvård AB) insamlar och behandlar uppgifter om att du har röstat och hur du har röstat. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke, eller få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ptl.se.