Privattandläkarna Award 2019

För andra året i rad delades Privattandläkarna Award ut, precis som förra året var det Privattandläkarnas medlemmar som röstade fram vinnarna. Själva utdelningen skedde under Privattandläkardagens galamiddag den 9 maj 2019. Fyra priser delades ut, tre till våra medlemsföretag och ett fjärde pris till en region.

Priskategorier

Årets tandvårdsföretag 2019
Priset “Årets tandvårdsföretag 2019” tilldelas ett medlemsföretag som under 2018 utmärkt sig genom sitt företagande och bidragit till en tandvårdsbransch med hög kvalitet.

Vinnare: Erik Tullsten AB
Motivering: ”Erik Tullsten AB har alltid varit i framkant. Det är en praktik som utmärks av högsta kvalitet och arbetsglädje. Erik Tullsten, företagets ägare, har ett långvarigt engagemang inom tandvården och har varit verksam i flera odontologiska akademier.”

Årets tandvårdsmottagning 2019
Priset “Årets tandvårdsmottagning 2019 ” tilldelas en mottagning som under 2018 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet.

Vinnare: Tandhälsan Nälden AB
Motivering: ”Patienterna bemöts med stor klinisk skicklighet och omsorg. Tandhälsan Nälden AB är en pärla till mottagning.”

Årets marknadsförare av medlemskapet 2019
Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2019 ” tilldelas ett medlemsföretag som under 2018 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet.

Vinnare: Tandhälsan Fårösund/Praktikertjänst AB och Peter Stade
Motivering: ”Peter är ett sant föredöme och en förebild. Han ser till att i alla lägen marknadsföra medlemskapet i Privattandläkarna på bästa vis.”

Bästa region för barn- och ungdomstandvård 2019
Tilldelas i år den region som utmärkt sig och varit mest proaktiv vad gäller avtal för barn- och ungdomstandvård.

Vinnare: Region Blekinge
Motivering: ”Region Blekinge utmärker sig genom att avtalet för barn- och ungdomstandvården innehåller två delar som idag är unika:
– Högkostnadsersättning,
– Ersättning för akut behandling av barn, listade hos annan vårdgivare.”

Tävlingsvillkor

Här finner du information om röstningen för priserna Årets tandvårdsföretag 2019, Årets tandvårdsmottagning 2019 samt Årets marknadsförare av medlemskapet 2019 som delas ut på under galamiddagen i samband med Privattandläkardagen 9 maj 2019. Röstning för priserna pågår till och med den 19 april 2019 på www.ptl.se och är öppen för Privattandläkarnas medlemmar. Det medlemsföretag/tandvårdsmottagning som fått flest röster vinner.

Röstning sker enligt följande:

Årets tandvårdsföretag 2019
– Alla medlemsföretag får en (1) röst var. Rösten läggs av företaget utsedd företrädare.
– Rösten ska läggas på annat medlemsföretag än det egna.

Årets tandvårdsmottagning 2019
– Alla anställda tandläkare i ett medlemsföretag får en (1) röst var.
– Rösten ska läggas på annan tandvårdsmottagning än den egna.

Årets marknadsförare av medlemskapet 2019
– Alla medlemsföretag får en (1) röst var. Rösten läggs av företaget utsedd företrädare.
– Rösten ska läggas på annat medlemsföretag än det egna.

Priset Bästa region för barn- och ungdomstandvård 2019 utses av Sveriges Privattandläkarförenings styrelse.

Eventuell vinstskatt och reskostnader betalas av vinnarna. Privattandläkarna kan komma att dokumentera Privattandläkardagen och prisutdelningen.

Användarvillkor

Den som röstar eller nominerar i Privattandläkarna Award förbinder sig inte till någon motprestation. Information om de nominerade samt vinnarna (företagsnamn och bild) kan komma att användas på hemsida, i sociala medier och publiceras i media.

Genom att rösta/nominera på www.ptl.se ger du ditt samtycke till att Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening SPF och Svenska Privattandvård AB) insamlar och behandlar uppgifter om att du har röstat och hur du har röstat. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke, eller få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ptl.se.