Privattandläkarna Award 2019

Privattandläkarna Award 2018 blev en succé! Nu är röstningen igång för att få fram 2019 års förtjänstfulla pristagare. Det är Privattandläkarnas medlemmar som röstar och en vinnare utses ur varje kategori. Prisutdelningen sker under Privattandläkardagens galamiddag och syftet är att uppmärksamma medlemsföretag som utmärkt sig under året.

2019 delar Privattandläkarna ut fyra priser, varav tre till medlemsföretag och ett fjärde pris till ett landsting.

Priskategorier

Årets tandvårdsföretag 2019
Priset “Årets tandvårdsföretag 2019” tilldelas ett medlemsföretag som under 2018 utmärkt sig genom sitt företagande och bidragit till en tandvårdsbransch med hög kvalitet.

Årets tandvårdsmottagning 2019
Priset “Årets tandvårdsmottagning 2019 ” tilldelas en mottagning som under 2018 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet.

Årets marknadsförare av medlemskapet 2019
Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2019 ” tilldelas ett medlemsföretag som under 2018 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet.

Bästa landsting för barn- och ungdomstandvård 2019
Tilldelas i år det landsting/den region som utmärkt sig och varit mest proaktiv vad gäller avtal för barn- och ungdomstandvård.

Tävlingsvillkor

Här finner du information om röstningen för priserna Årets tandvårdsföretag 2019, Årets tandvårdsmottagning 2019 samt Årets marknadsförare av medlemskapet 2019 som delas ut på under galamiddagen i samband med Privattandläkardagen 9 maj 2019. Röstning för priserna pågår till och med den 19 april 2019 på www.ptl.se och är öppen för Privattandläkarnas medlemmar. Det medlemsföretag/tandvårdsmottagning som fått flest röster vinner.

Röstning sker enligt följande:

Årets tandvårdsföretag 2019
– Alla medlemsföretag får en (1) röst var. Rösten läggs av företaget utsedd företrädare.
– Rösten ska läggas på annat medlemsföretag än det egna.

Årets tandvårdsmottagning 2019
– Alla anställda tandläkare i ett medlemsföretag får en (1) röst var.
– Rösten ska läggas på annan tandvårdsmottagning än den egna.

Årets marknadsförare av medlemskapet 2019
– Alla medlemsföretag får en (1) röst var. Rösten läggs av företaget utsedd företrädare.
– Rösten ska läggas på annat medlemsföretag än det egna.

Priset Bästa landsting för barn- och ungdomstandvård 2019 utses av Sveriges Privattandläkarförenings styrelse.

Eventuell vinstskatt och reskostnader betalas av vinnarna. Privattandläkarna kan komma att dokumentera Privattandläkardagen och prisutdelningen.

Användarvillkor

Den som röstar eller nominerar i Privattandläkarna Award förbinder sig inte till någon motprestation. Information om de nominerade samt vinnarna (företagsnamn och bild) kan komma att användas på hemsida, i sociala medier och publiceras i media.

Genom att rösta/nominera på www.ptl.se ger du ditt samtycke till att Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening SPF och Svenska Privattandvård AB) insamlar och behandlar uppgifter om att du har röstat och hur du har röstat. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke, eller få besked om hur uppgifterna används genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ptl.se.