Politisk påverkan

Tandvårdsbranschen påverkas av de allmänna villkoren för företagsverksamhet i Sverige. Privattandläkarna fortsätter därför att aktivt och medvetet följa eventuella förändringar i företagsvillkoren och arbetar för att bland annat skattereglerna inte ska försämras för våra medlemmar.

Vi vill påverka
Privattandläkarnas ambition är att inga beslut ska fattas utan att regeringen vet vad vi tycker samt att tandvårdsutredningens analys av tandvårdsreformen används som grund. Det är både spännande och viktigt för oss att bedriva politisk påverkan utifrån våra ställningstaganden. Vi kommer att fortsätta att bistå myndigheter och politiker med fakta och information om tandvårdsbranschen.

Almedalsveckan
Privattandläkarna medverkar på Almedalsveckan i början på juli. Där ges bra tillfällen för både offentliga och enskilda möten med beslutsfattare, samt att nya kontakter genereras med övriga deltagare och betydande aktörer inom tandvården. Det är även av vikt att Privattandläkarna representeras under seminarium och mingel för att tydligt visa vårt engagemang och åtagande i branschen.