Tandvårdsbidrag

Fråga:

Hej, när har man rätt till någon form av tandvårdsbidrag?
Jag skall börja gå till en specialisttandläkare i Falun nästa vecka, bara första mötet kostar 3800:- ca , finns det någon form av ekonomiskt stöd för tandvård?
Mvh

Svar:

Hej!
Stöd till tandvård ges i form av ett årligt bidrag beroende på ålder på 300 respektive 600 kr/år så kallat ATB allmänt tandvårdsbidrag.
Tandvårdsstödet omfattar ersättning enligt tillstånd/åtgärd där ersättningen för åtgärden beräknas efter en referensprislista som är gemensam för hela landet.
Systemet har en ”självrisk” på 3000 kr, kostnader därutöver enligt referensprislistan ersätts med 50% och kostnader över 15 000 kr ersätts med 85 %.
Varje vårdgivare har rätt till en egen prissättning men ersättningen beräknas alltså utifrån en referensprislista.
Vid speciella tillstånd kan ersättning påräknas från Landstinget och då efter förhandsprövning av föreslagen behandling och kostnader, ansökan görs av behandlande
tandläkare i tillämpliga fall. Efter den förestående undersökningen kommer du att få ett behandlingsförslag och en kostnadsberäkning.
Omfattande tandvård kan bli kostsam och ekonomisk hjälp kan eventuellt sökas via Stadsdelsnämnd/kommun. Det finns även fondmedel att söka från församlingar/organisationer
etc . Sök på nätet.