Prissättning

Fråga:

Hej.
Min tandläkare har en väldigt bra och iformativ hemsida där dom även har en komplett prislista på vad allt kostar.
Jag har fått två nya porlinskronor som enl. deras prislista kostar 6000:-./st När jag fick räknigen så kostar det 7000:- /st?
Ingenting extra har tillkommit utan allt har gått väldigt smidigt. Har han rätt att frångå den oficiella prislista som dom marknadsför på sin hemsida ? Är inte dessa priser bindande gentemot kunden ? Annars tycker jag det inte finns någon anledning att locka med en prislista som inte gäller ! Finns igen noterig om att denna lista ej längre gäller !
Generellt sett så är alla deras priser högre än vad deras lista visar.
Tycker detta luktar falsk marknadsföring !

Svar:

Hej!
Inför en behandling som omfattar mer än två besök ska patienten enligt gällande regler få en skriftig kostnadsberäkning på planerad behandling. Detta är kanske särskilt viktigt vid protetisk behandling med (kronor och broar) då den ofta blir kostsam. Har du inte fått en prisuppgift i samband med undersökningen som motiverar ett avsteg – dyrare material/ komplicerat av något skäl – bör priset som angetts på hemsidan gälla. Vänd dig till din tandläkare och be om en förklaring.