Remissvar avseende betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget
Privattandläkarna är negativa till att beskattningen på fåmansföretag ökar och menar att det får stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvård samt för prisnivån för patienterna inom tandvården. En stor del av företagen använder sig av förenklingsregeln och en sänkning av den till 1,75 inkomstbasbelopp får väldigt stor betydelse för tandvårdsbranschen. Privattandläkarna anser även att en höjning av skatteuttaget inom gränsbeloppet till 25 procent är negativt för tandvårdsbranschen och påverkar prisnivån inom tandvården. Privattandläkarna är positiva till förslaget att ägarskiften inom och utom närståendekretsen ska behandlas lika. Privattandläkarna är även positiva till att kapitalandelskravet för att utnyttja löneunderlagsregeln avskaffas.

Läs hela remissvaret här

 

 

 

 

  Evenemang

  Privattandläkardagen och årsmöte 2018
  Datum: 2018-05-17 Kl: 2018-05-17
  Plats: Stockholm
  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 17-18 maj 2018. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att...
  Verksamhetsplaneringsmöte 2018
  Datum: 2018-11-23 Kl: 2018-11-23
  Plats: Stockholm
  Den 23 november 2018 arrangerar Privattandläkarna det årliga verksamhetsplaneringsmötet i Stockholm.
  Privattandläkardagen och årsmöte 2019
  Datum: 2019-05-16 Kl: 2019-05-16
  Plats: Stockholm
  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 16-17 maj 2019. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att...