Nominera till Sveriges Tandläkarförbunds etikpris

God etik är viktigt för en väl fungerande tandvårdsbransch. Privattandläkarna vill därför uppmärksamma Sverige Tandläkarförbunds etikpris. Priset är instiftat för att lyfta fram goda exempel på personer inom tandvården som arbetar med etikfrågor på ett medvetet sätt och kan inspirera andra.

Fram till den 18 december finns det möjlighet att nominera kandidater.

Priset delas ut till en tandläkare, en tandläkarstuderande eller grupp inom tandvården under ledning av en tandläkare som:

  1. har en etisk medvetenhet
  2. är en förebild för kollegor, medarbetare och eventuella studenter
  3. har bidragit till att höja den etiska koden inom tandläkarkåren

Nominera till Etikpriset senast den 18 december 2018.

Mer information:
https://tandlakarforbundet.se/etikpriset/