Förändringar i regelverket för tandvård

Ny föreskrift och nytt referenspris från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Den 15 januari 2017 träder TLV:s nya föreskrift (HSLF-FS 2016:49) i kraft. Den innehåller en del ändringar när det gäller ersättningsberättigande tillstånd och åtgärder samt förändrade referenspriser.
Läs mer på TLV:s hemsida.

I samband med förändringarna i föreskriften presenterar TLV en ny handbok. Handboken börjar gälla den 15 januari 2017 samtidigt som den nya föreskriften träder i kraft.
Ladda ner TLV:s handbok som träder i kraft den 15 januari 2017.

Förhöjd ålder för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården
Den 15 december 2016 beslutade riksdagen att bifalla regeringens budget gällande utgiftsområde hälsovård, sjukvård och social omsorg. Det innebär att tandvårdslagen ändras och att ny lydelse på tandvårdslagens 7 § första stycke är ”Folktandvården ska svara för regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år de fyller 21 år.” Precis som tidigare kan ett landsting sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget och dess folktandvård ansvarar för.

Det är landstingen som beslutar om avtal med privata vårdgivare och om en ändring av avtalen för barn- och ungdomstandvården. Dessa avtal kommer även fortsättningsvis att se olika ut i de olika landstingen och även ersättningsnivåerna kommer att skilja sig åt.

Förhöjt allmänt tandvårdsbidrag (ATB) från det år patienten fyller 65 år
Från och med den 1 januari 2017 lämnas det förhöjda ATB:et på 300 kr till personer som fyller lägst 65 år. Det innebär att de som fyller 65 år eller mer under 2017 tilldelas ett tandvårdsbidrag på 300 kr den 1 juni 2017.

Landstingsfinansierad tandvård kostnadsfri för de som är äldre än 85 år
Riksdagen har beslutat att bifalla regeringens förslag att ta bort avgifterna för den öppna vården för de som är 85 år och äldre. Det innebär att även den landstingsfinansierade tandvården (oralkirurgiska åtgärder, tandvård för extremt tandvårdsrädda personer, utbyte av tandfyllningar, nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning) är avgiftsfri för patienter som är äldre än 85 år. Avgiftsfriheten börjar gälla den dag patienten fyller 85 år.

  Evenemang

  Privattandläkardagen och årsmöte 2018
  Datum: 2018-05-17 Kl: 2018-05-17
  Plats: Stockholm
  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 17-18 maj 2018. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att...
  Verksamhetsplaneringsmöte 2018
  Datum: 2018-11-23 Kl: 2018-11-23
  Plats: Stockholm
  Den 23 november 2018 arrangerar Privattandläkarna det årliga verksamhetsplaneringsmötet i Stockholm.
  Privattandläkardagen och årsmöte 2019
  Datum: 2019-05-16 Kl: 2019-05-16
  Plats: Stockholm
  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 16-17 maj 2019. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att...