Nätverk, lokalt och centralt

Som medlem hos Privattandläkarna får du tillgång till ett stort nätverk med människor i branschen. Både centralt och lokalt. Vi har 22 lokalavdelningar runt om i landet med engagerade styrelser och representanter som finns till hands vid lokala frågor.

Privattandläkardagen
En gång om året arrangeras Privattandläkardagen, ett uppskattat evenemang med syfte att medlemmarna ska samlas under trevliga former och utbyta erfarenhet. Under denna dag får vi även möta intressanta föreläsare och utbildare från olika instanser vars budskap strävar efter att berika medlemmarnas verksamhet.

Årsmöte och verksamhetsplaneringsmöte
Privattandläkarnas årsmöte hålls på våren och verksamhetsplaneringsmötet hålls på hösten. Där går vi igenom propositioner, motioner och budget med mera, allt i enlighet med våra stadgar. Alla medlemmar är välkomna och inbjudan skickas ut i god tid innan mötena.

Nätverksträffar
Fyra gånger per år hålls nätverksträffar där våra medlemmar får träffa tandläkarstudenter. Avsikten är att knyta kontakter och bidra med information och stöd till de studenter som vill vara verksamma inom den privata tandvården. Här finns även möjlighet för framtida rekryteringar.

Lokala möten
Våra lokalavdelningar anordnar, förutom lokala års- och höstmöten, även evenemang för sociala tillställningar. Här finns bra möjligheter att lära känna kollegor i branschen och utbyta lärdom av varandra och ett bra tillfälle för nya medlemmar att få mer information om vår branschorganisation.