Lokalavdelning Uppsalas jourschema

Hejsan alla medlemmar i lokalavdelning Uppsala!

Jag vill informera om att jag kommer att samordna tilldelning av jourveckorna efter Lasse Eriksson. Jag har fördelat jourveckorna VT 2019 och del av sommarjouren enligt listorna jag har fått från Lasse. Jul/nyår var redan tilldelat av Göran Lillienberg.

Organisation av jouren
Regler för ua-jour
Jourschema

Jag vill gärna påminna om att vi behöver så många deltagare som möjligt, det är viktigt att våra patienter kan känna sig trygga och omhändertagna när vi inte är på plats. Jag hoppas att listan stämmer! Ni får mejla till uppsalatandjour@gmail.com och meddela mig om ev ändringar eller byten.

Med vänlig hälsning

Dalia Ridahsson