Information och omvärldsbevakning

Som medlem hos Privattandläkarna får du kontinuerliga uppdateringar kring nyheter i samhället som kan påverka ditt företagande. Vi ser till att våra medlemmar alltid håller sig uppdaterande med de senaste i branschen.

Privattandläkarnas hemsida
På vår hemsida lägger vi regelbundet upp nyheter som rör tandvårdsbranschen. Det kan handla om regeringens olika beslut i frågor som rör tandvården eller ny information från Socialstyrelsen. Även remissvar hittar du på vår hemsida.

Nyhetsbrev
Alla våra medlemmar får vårt nyhetsbrev. Detta skickar vi ut för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Via nyhetsbrevet får du även information om våra årsmöten och verksamhetsplaneringsmöten eller inbjudningar till olika nätverksträffar eller andra tillställningar.