Hur går det till?

Vid en undersökning får du besked om din tandhälsa, eventuella behandlingsalternativ och förslag till lämplig behandling. Efter undersökningen kan du få ett undersökningsprotokoll med information om din tandhälsa, en diagnos, och hur du ska sköta dina tänder.

Vid omfattande behandling har du rätt till:

  • En behandlingsplan vid omfattande behandling
  • En skriftligt kostnadsförslag för hela behandlingen (undantag vid särskilda svårigheter att bedöma omfattningen)
  • En uppskattning på hur lång tid den planerade vården tar
  • Information om förutsättningar eller kostnader för behandlingen ändras
  • Information om anledningen till ändringen

Vad innebär det att din tandläkare har en patientförsäkring?
Alla tandläkare i Sverige ska enligt lag ha en patientförsäkring som ger ett skydd vid patientskador. Patientförsäkringen gäller vid skador som kan uppstå i samband med undersökningar och behandlingar. Försäkringen gäller utan självrisk och kan ersätta dig för kostnader för läkarvård, tandvård, inkomstbortfall, sveda, värk eller bestående men. Vid en skada ska din tandläkare hjälpa dig att fylla i patientskadeblanketten, men du kan även göra det själv. Det är försäkringsbolaget som avgör storleken på den ekonomiska ersättningen.

Vad innebär Privattandläkarnas trygghetspaket?
Utöver patientförsäkringen får du som går till en medlem ett särskilt skydd genom Privattandläkarnas trygghetspaket. Alla Privattandläkarnas medlemmar lämnar tre års garanti på kronor och broar. På proteser som är avtagbara gäller ett års garanti från utlämningsdatumet. Längre garantier och garantier på andra behandlingar kan förekomma. Garantierna ska framgå av prislistan.

Överenskommelsen med Konsumentverket
Privattandläkarna och Konsumentverket har sedan 1998 en överenskommelse som är bra för dig som patient.

Överenskommelse med Konsumentverket – med lässtöd
Överenskommelse med Konsumentverket

Din tandläkare har tystnadsplikt
Din tandläkare skriver journal över de undersökningar och behandlingar som utförs. Tandläkaren har tystnadsplikt och lämnar inte ut din journal utan ditt medgivande. Du har alltid rätt att ta del av din journal och du har rätt att få en kopia av din journal.