Förtroendenämnden för dig som tandläkare

Privattandläkarnas Förtroendenämnd är en opartisk instans som löser tvister mellan Privattandläkarnas medlemmar och deras patienter. Förtroendenämnden är en professionell verksamhet med hög branschkännedom som innebär att vi tar ansvar för synpunkter och klagomål. Som tandläkare och medlem underlättar det att en förtroendetandläkare tar kontakt med din patient för att diskutera vad som hänt. Förtroendenämndsverksamheten hjälper till att bibehålla en hög trovärdighet för den privata tandvården.

Privattandvårdsupplysningen
En patient kontaktar Privattandvårdsupplysningen på telefon 08-555 44 655 med synpunkter på en behandling. En förtroendetandläkare kontaktar patienten, och i vissa fall dig som vårdgivare, för en telefonkonsultation. Därefter beslutas om klagomålet ska bli ett ärende i Förtroendenämnden.

Förtroendenämnden
Förtroendetandläkaren kontaktar båda parter i ärendet under handläggningen. Under handläggningstiden begärs underlag in från parterna och eventuellt från andra instanser. Förtroendenämnden fattar sedan ett beslut i ärendet.

Handläggningstid
Handläggningstiden varierar. Exakt tid för hur lång tid ett ärende tar att handlägga går inte att förutse. Som medlem i Privattandläkarna har du förbundit dig att följa förtroendenämndernas beslut.