Förtroendenämnden och Privattandvårdsupplysningen

Förtroendenämnden
Förtroendenämndernas uppgift är att bidra till att lösa tvister mellan medlemmar och patient
genom muntlig medling eller skriftligt beslut om hur nämnden anser att en tvist bör lösas och
hur parterna kan komma överens.

Förtroendenämnderna är en professionell instans med branschkännedom och bred och djup
kunskap om odontologi. För branschen är förtroendenämnderna en viktig verksamhet som sätter patientsäkerheten i
fokus och tar ansvar för klagomål. Som patient är det en extra trygghet att alla medlemmar
i Privattandläkarna ska följa förtroendenämndernas beslut.

Privattandvårdsupplysningen (PTU)
PTU är Privattandläkarnas rådgivningstjänst för allmänheten. Här svarar tandvårdsutbildad
personal på frågor om t ex munhälsa och tandvård och hänvisar till vårdgivare som är medlemmar.
Privatvårdsupplysningen är också förstahandskontakten med vår förtroendenämndsverksamhet och du når oss på

Telefon: 08-555 446 55

Ordinarie öppettider:
Måndag kl. 12.15-16.15
Tisdag kl. 08.00-11.30
Onsdag kl. 12.15-16.15
Torsdag kl 08.00-16.15 (lunchstängt 11.30-12.30)