Privattandläkardagen – Inställt

Med anledning av spridningen av covid-19 har vi tvingats fatta ett tråkigt, men nödvändigt beslut. Vi har beslutat att ställa in Privattandläkardagen.

Vi har fattat beslutet att ställa in Privattandläkardagen för att ta vårt samhällsansvar och försöka hindra vidare smittspridning. Det är också med hänsyn till samtliga inblandade; medlemmar, anställda, deltagare och andra medverkande. Beslutet inkluderar även lokalavdelningskonferensen och Privattandläkarna Award.

Årsmötet kommer däremot att genomföras, om än i mindre skala och under andra former än planerat. Vi återkommer med mer information och detaljer om årsmötet framöver, men en viktig åtgärd som vi kan konstatera i nuläget är att det är angeläget att minimera icke-nödvändiga resor.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

Caroline Nordqvist Orsucci
Håkan Dewill
Ann-Chriztine Ericsson
Jeanette Rindeskog
Karl Björnsson