Covid-19

Alla har ett ansvar för att begränsa smittspridningen. Som patient ska du inte besöka tandvården om du har feber, hosta, andningsbesvär eller lindriga symtom på luftvägsinfektion. Avboka också din tid. Om du har symptom på coronasmitta ska du ringa 1177 för vidare information.

Vid akuta tandvårdsbesvär kontakta din vårdgivare per telefon eller mail.

Vårdgivarna inom tandvården ansvarar för att vidta åtgärder som de finner lämpliga för att begränsa spridningen av covid-19. Vårdgivarna följer därför Folkhälsomyndighetens och de regionala enheterna för smittskydds rekommendationer rörande covid-19.

Privattandläkarna informerar också sina medlemmar löpande och hänvisar till våra medlemssidor för mer information.

Information från oss

3 november 2021
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att tandvårdspersonal vid symtom för covid-19 testar sig

19 april 2021
Klargörande av vaccinationstiderna

6 april 2021
Hyresstödet förlängs

1 april 2021
Arbetsmiljöverkets inspektion med anledning av covid-19

26 mars 2021
Arbetsmiljöverket inspekterar bland annat tandvården

25 mars 2021
Nytt om stöd till företag med anledning av covid-19

24 mars 2021
Spridning av covid-19 inom tandvården

19 mars 2021
Nytt om stöd till företag med anledning av covid-19

24 februari 2021
Nytt gällande företagsstöd med anledning av covid-19

14 januari 2021
Vaccinering mot Covid-19

29 December 2020
FMH har uppdaterat kunskapsunderlag

2 December 2020
Nyheter gällande korttidspermitteringen under 2021

25 november 2020
Angående svar på skrivelsen om tandvårdsakut S2020/07867

10 november 2020
Krispaket för företag förlängs

9 november 2020
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

23 oktober 2020
Skrivelse från Privattandläkarna angående behov av tandvårdsakut

19 oktober 2020
Beslut om förlängt omställningsstöd

24 september 2020
Förlängda stöd med anledning av coronaviruset

7 september 2020
Regeringen och samarbetspartierna föreslår att omställningsstödet förlängs

2 september 2020
Medlemsbrev rörande IVO, tillgänglighet, webbsidor och korttidsarbete

31 augusti 2020
Regeringen aviserar om nytt stöd till enskilda näringsidkare

20 augusti 2020
Ny förordning om särskild beräkning av tandvårdsersättning

17 juli 2020
Privattandläkarnas synpunkter på promemoria om förlängd ersättningsperiod

16 juni 2020
Skrivelse till ledamöterna i finansutskottet angående omställningsstöd

10 juni 2020
Privattandläkarnas synpunkter på förslag om förlängd ersättningsperiod

13 maj 2020
Skrivelse till finansminister Magdalena Andersson m.fl. angående aktieutdelningar

6 maj 2020
Skrivelse till ledamöterna i finansutskottet angående företagsstöd

29 april 2020
Skrivelse till ledamöterna i finansutskottet och näringsutskottet m.fl. angående tandvårdsakut

28 april 2020
Pressmeddelande – Akut behov av tandvårdsakut

8 april 2020
Brev till Finansutskottets ledamöter

7 april 2020
Privattandläkarna föreslår en tandvårdsakut

5 april 2020
Privattandläkarnas synpunkter på utkast till lagrådsremiss angående Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

1 april 2020
Brev till Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg

30 mars 2020
Brev till Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm.

26 mars 2020
Skrivelse till näringsminister Ibrahim Baylan m.fl. angående stöd gällande hyreskostnad

20 mars 2020
Skrivelse till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren m.fl. angående stödinsatser till tandvårdsbranschen

18 mars 2020
Skrivelse till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren m.fl. angående tandvårdens behov med anledning av coronapandemin

11 mars 2020
Skrivelse till finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren angående att tandvården måste kompenseras i extrabudgeten

Patientinformation

Information från myndigheter gällande covid-19
Information om covid-19 från Folkhälsomyndigheten