Nytt i Tandvården

Årets pristagare av Privattandläkarna Award

Under Privattandläkardagens galamiddag den 17 maj delades Privattandläkarna Award 2018 ut i fyra olika kategorier. Privattandläkarna gratulerar årets pristagare! Årets tandvårdföretag Wasa Tandklinik AB Bästa landsting för barn- och ungdomstandvård Region Halland Årets tandvårdsmottagning Erik Lennartsson AB Årets marknadsförare av medlemskapet Tandvårdshuset i Bjuv, Kurt Månsson, Praktikertjänst Läs mer om...

Läs vidare →

Fortsatt högt förtroende för den privata tandvården

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden Svenskt Kvalitetsindex undersöker och så är också fallet i årets mätning. Den privata tandvården ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare år. Samtidigt tappar folktandvården i kundnöjdhet och gapet mellan privat och offentlig tandvård ökar. En bidragande...

Läs vidare →

Ny tandvårdsutredning

Idag beslutade regeringen om direktiven till den nya tandvårdsutredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Utredningens ska vara klar senast den 1 mars 2020. Utredare är Veronica Palm. Utredningsdirektiven Utredningen har två huvudsyften: Analysera skillnader i tandhälsa samt identifiera faktorer och incitament för en mer jämlik tandvård och tandhälsa. Lämna förslag...

Läs vidare →

IVO:s inspektion av vårdgivare inom tandvården

Under 2017 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en riktad tillsyn mot 51 vårdgivare inom tandvården. Urvalet av vårdgivare var riskbaserat och IVO hade indikationer på att verksamheterna hade brister i patientsäkerhetsarbetet. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerheten och kvaliteten inom den privata tandvården. Tillsynen...

Läs vidare →

Lagrådsremiss om nationell läkemedelslista

Innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen skickar regeringen vanligtvis ett utkast av den, en så kallad lagrådsremiss, till Lagrådet som kontrollerar att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag. Idag har regeringen beslutat att skicka en lagrådsremiss på ett förslag om nationell...

Läs vidare →

Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården – Nationell tillsyn 2017

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har idag släppt rapporten ”Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården – Nationell tillsyn 2017”. Privattandläkarna välkomnar att IVO gjort en riktad tillsyn mot vårdgivare som det finns indikationer på att inspektera. Det är dock viktigt att det inte dras några generella slutsatser...

Läs vidare →

Nyheter i januari

Förändrad föreskrift från TLV Som vi tidigare informerat om förändras Tandvårds – och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrift den 15 januari 2018. Även referenspriserna förändras. De största förändringarna i föreskriften är ett nytt tillstånd för tandsten på tänder eller implantat och tre nya åtgärder för borttagning av supragingival tandsten ytterligare en åtgärd...

Läs vidare →