Nytt i Tandvården

Nyheter i tandvården

Förändringar i regelverket för röntgenutrustningar Anmälningsplikt Fram till den 1 juni 2018 var allt användande av röntgenutrustning tillståndspliktig men för viss utrustning hade tandläkare ett generellt tillstånd via sin legitimation. Den 1 juni 2018 förändrades regelverket för röntgenutrustning. Förvärv, innehav, användning, upplåtelse och överlåtelse av röntgenutrustning för odontologisk röntgendiagnostik med...

Läs vidare →

Ställningstagande från Skatteverket om uthyrning av personal inom vårdsektorn

Skatteverket har igår publicerat ett ställningstagande gällande uthyrning av personal inom vårdsektorn. Ställningstagandet börjar tillämpas den 1 juli 2019 och innebär att den som hyr ut tandvårdspersonal till någon som driver en tandvårdsmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Det betyder att både privata och allmänna tandvårdsmottagningar ska betala...

Läs vidare →

Nytt regelverk för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar

Den 9 februari 2019 börjar en ny EU-förordning* tillämpas som ska förhindra att förfalskade humanläkemedel kommer in i den legala distributionskedjan. När den nya förordningen trätt ikraft måste samtliga receptbelagda läkemedel avaktiveras innan de når patienten, dvs. även de läkemedel som ges/lämnas ut från mottagningar. Avaktiveringen kan, enligt Läkemedelsverket, ske...

Läs vidare →

Tandvården i valrörelsen

Det är mindre än tre månader kvar till valet och partierna kommer därför med olika politiska utspel. Vänsterpartiet föreslog under gårdagen i sitt valmanifest att det ska införas ett högkostnadsskydd för patienten på 2 000 kronor för tandvård under en 12-månadersperiod. För att detta ska vara möjligt föreslår Vänsterpartiet en nationell...

Läs vidare →

Tandvården 2017

Det statliga tandvårdsstödet 2017 Utbetald ersättning Kostnaden för det statliga tandvårdsstödet år 2017 var 5,8 miljarder, vilket var en ökning med 248 miljoner kronor från 2016. 4,2 miljoner patienter gjorde 10 miljoner besök, som rapporterades in till Försäkringskassan. Det är en liten minskning från 2016, då drygt 4,2 miljoner patienter...

Läs vidare →

Nya regler för med röntgenutrustning

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Vårdgivare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen behöver numera anmäla sin utrustning. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019. Vårdgivare med röntgenutrustning omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Nya föreskrifter började gälla den 1 juni 2018. Det innebär att...

Läs vidare →