Nytt i Tandvården

Skrivelse angående stöd gällande hyreskostnad

Följande skrivelse har den 26 mars skickats till näringsminister Ibrahim Baylan, statssekreterare Helena Markstedt, avdelningschef Carl Rosén, departementsråd Caroline Törnemo, politisk sekreterare Matilda Malmquist Glas, politisk sekreterare Erik Pedersen och politisk sekreterare Joakim Spångberg. För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som...

Läs vidare →

Skrivelse rörande behov av stödinsatser till tandvårdsbranschen

Följande skrivelse har den 20 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. En stor del av vuxentandvården i Sverige bedrivs av privata vårdgivare. De flesta är små egenföretagare med 1-3 anställda och nästan hälften har en...

Läs vidare →

Skrivelse rörande tandvårdens behov med anledning av coronapandemin

Följande skrivelse har den 17 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Många personer besöker tandvården och varje år görs det nästan 10 miljoner besök. En stor del av tandvården bedrivs privat och har inte regionen som huvudman. Det...

Läs vidare →

Regeringen tillsätter utredning om vårdmomsen

Privattandläkarna har redan från första början drivit på för att regeringen ska förändra vårdmomsen. Vi har med anledning av detta träffat och/eller varit i kontakt med Finans- och Socialdepartementen, Skatteverket, samtliga riksdagspartier och berörda myndigheter. Därför är det nu positivt att regeringen, mer än fem månader efter att en utredning...

Läs vidare →

Brev till regeringen: Stort behov av skyndsamt förändrad lagstiftning gällande vårdmomsen

Följande skrivelse har den 26 februari skickats till finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren. Den 1 juli 2019 trädde Skatteverkets rättsliga ställningstagande om uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt i kraft och den så kallade vårdmomsen var ett faktum. Redan i samband med Högsta förvaltningsdomstolen dom (HFD 2018 ref. 41) påtalade...

Läs vidare →

Pressmeddelande – Ny rapport: Stora brister i Folktandvårdens transparensredovisning

Privattandläkarna har låtit revisionsbyrån Grant Thornton granska hur väl regionerna följer den modell för transparensredovisning inom tandvården, som de själva varit med om att ta fram. Rapporten visar att det fortfarande finns stora brister och att lagstiftning därför behövs. – Det har förflutit mer än tio år sedan Statskontoret, på...

Läs vidare →

Nu måste regeringen agera i momsfrågan

Som vi tidigare informerat om fattade regeringen förra veckan beslut om fördelningen av de 210 miljoner kronorna som ska kompensera vårdgivare med anledning av vårdmomsen. Regeringens beslut om kompensation omfattar, precis som vi befarade, bara vård som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder att ingen vårdgivare inom tandvården, varken...

Läs vidare →

Lunchseminarium: Konkurrensneutralitet och transparens inom tandvården

Grant Thornton har, på uppdrag av Privattandläkarna, granskat Folktandvårdens redovisningar i tio av landets regioner. Bakgrunden till granskningen är den modell för särredovisning av tandvårdsverksamhet, som ska möjliggöra extern insyn i konkurrensförhållandet mellan offentlig och privat tandvård, som Sveriges Kommuner och Regioner låtit ta fram och som ska tillämpas av...

Läs vidare →