Nyheter

EU:s dataskyddsförordning fr.o.m. den 25 maj 2018

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Det är den s.k. Dataskyddsförordningen även kallad GDPR. Syftet med Dataskyddsförordningen är i huvudsak att än mer skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen ska börja tillämpas i medlemsstaterna den 25 maj...

Läs vidare →

Ändringar i TLV:s föreskrift träder i kraft 15 januari 2018

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat om ändringar i sin föreskrift om statligt tandvårdsstöd. Ändringarna träder i kraft den 15 januari 2018. Många av ändringarna i föreskriften avser förtydliganden och språkliga förbättringar för att innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa. Regelverket utökas även med ett nytt...

Läs vidare →

Reformera äldretandvården för de äldres skull

Tandvården står inför stora utmaningar. För med en åldrande befolkning följer även ofta bristande tandhälsa. Paradoxalt nog kan en god hälsa i unga år medföra ett ökat behov av tandvård som gammal. Dagens äldre har fler tänder kvar i munnen och är friskare än tidigare generationer, vilket kan leda till...

Läs vidare →

Låt inte landstingen ta över tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet fungerar bra, motverkar regionala orättvisor och skapar samma förutsättningar i hela Sverige. En eventuell flytt av ansvar från stat till landsting motverkar detta, skriver Merit Lindberg och Lars Olsson, Privattandläkarna i en debattartikel i SvD 17 maj 2017. Läs artikeln här. Låt inte landstingen ta över tandvårdsstödet...

Läs vidare →

“Ett utmanat Sverige” – lättare regelbörda för näringslivet

Satsningen ”Ett Utmanat Sverige” är Svenskt Näringslivs stora satsning på att presentera konkreta och långsiktiga reformförslag. Som en start för ”Ett Utmanat Sverige” släpptes en rapport som listar några av de största och viktigaste samtidsfrågorna för näringslivet och därmed för samhället i stort. Läs mer på länken nedan. Svenskt Näringsliv...

Läs vidare →

Remissvar på kroppsbehandlingar

Privattandläkarna är positiva till att steg tas för att förstärka konsumentskyddet rörande kroppsbehandlingar som inte omfattas av tandvårdslagen. Privattandläkarna vill dock se en utökning av vilka behandlingar som endast legitimerad personal får utföra. Privattandläkarna anser att verksamheter som utför tandvård borde undantas från dubbel anmälningsplikt och bara behöva anmäla sig...

Läs vidare →

Stort tryck på tandvården

I delrapporten ”hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända” konstaterar Socialstyrelsen att tandvården är  hårt belastad, och allmänt krävs omfattande tandvårdsinsatser. Tandvården upplever ett vårdbehov hos asylsökande som inte har funnits i Sverige på flera decennier, såsom omfattande kariesangrepp, tandlossning och skadade tänder, som tandvården därför är ovan...

Läs vidare →