Nyheter

IVO:s inspektion av vårdgivare inom tandvården

Under 2017 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en riktad tillsyn mot 51 vårdgivare inom tandvården. Urvalet av vårdgivare var riskbaserat och IVO hade indikationer på att verksamheterna hade brister i patientsäkerhetsarbetet. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerheten och kvaliteten inom den privata tandvården. Tillsynen...

Läs vidare →

Lagrådsremiss om nationell läkemedelslista

Innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen skickar regeringen vanligtvis ett utkast av den, en så kallad lagrådsremiss, till Lagrådet som kontrollerar att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag. Idag har regeringen beslutat att skicka en lagrådsremiss på ett förslag om nationell...

Läs vidare →

Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården – Nationell tillsyn 2017

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har idag släppt rapporten ”Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården – Nationell tillsyn 2017”. Privattandläkarna välkomnar att IVO gjort en riktad tillsyn mot vårdgivare som det finns indikationer på att inspektera. Det är dock viktigt att det inte dras några generella slutsatser...

Läs vidare →

Nyheter i januari

Förändrad föreskrift från TLV Som vi tidigare informerat om förändras Tandvårds – och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrift den 15 januari 2018. Även referenspriserna förändras. De största förändringarna i föreskriften är ett nytt tillstånd för tandsten på tänder eller implantat och tre nya åtgärder för borttagning av supragingival tandsten ytterligare en åtgärd...

Läs vidare →

Regeringen noterar att Riksrevisionens slutsatser rönt visst ifrågasättande

I regeringens skrivelse (2017/18:65) angående Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling föreslår regeringen inga nya åtgärder utifrån rapporten men sedan tidigare så utreder regeringen förutsättningarna för att ge Försäkringskassan utökad möjlighet att kunna avansluta tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet. Regeringen noterar även att Riksrevisionens slutsatser...

Läs vidare →

Ny utredning om vården omfattar inte tandvården

Idag tillsatte regeringen en ny utredning ”Ordning och reda i vården”. Utredningens uppdrag omfattar hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vilket innebär att den inte omfattar tandvården då den regleras av Tandvårdslagen (1985:125). Utredningen ska lämna förslag som syftar till att få bort vinstjakten ur vården samt till...

Läs vidare →

Ny rapport om framtidens ersättningsmodell

På uppdrag av Privattandläkarna har forskaren ekonomie doktor Mattias Lundbäck tagit fram en rapport om hur vi bäst utformar morgondagens ersättningsmodell inom barn- och ungdomstandvården. Rapportförfattarens slutsats är att ett framtida ersättningssystem bör bygga på en kombination av åtgärdsersättning och kapitation. Läs mer i rapporten Framtidens tandvård för barn och...

Läs vidare →