Nyheter

Nytt regelverk för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar

Den 9 februari 2019 börjar en ny EU-förordning* tillämpas som ska förhindra att förfalskade humanläkemedel kommer in i den legala distributionskedjan. När den nya förordningen trätt ikraft måste samtliga receptbelagda läkemedel avaktiveras innan de når patienten, dvs. även de läkemedel som ges/lämnas ut från mottagningar. Avaktiveringen kan, enligt Läkemedelsverket, ske...

Läs vidare →

Tandvården i valrörelsen

Det är mindre än tre månader kvar till valet och partierna kommer därför med olika politiska utspel. Vänsterpartiet föreslog under gårdagen i sitt valmanifest att det ska införas ett högkostnadsskydd för patienten på 2 000 kronor för tandvård under en 12-månadersperiod. För att detta ska vara möjligt föreslår Vänsterpartiet en nationell...

Läs vidare →

Tandvården 2017

Det statliga tandvårdsstödet 2017 Utbetald ersättning Kostnaden för det statliga tandvårdsstödet år 2017 var 5,8 miljarder, vilket var en ökning med 248 miljoner kronor från 2016. 4,2 miljoner patienter gjorde 10 miljoner besök, som rapporterades in till Försäkringskassan. Det är en liten minskning från 2016, då drygt 4,2 miljoner patienter...

Läs vidare →

Nya regler för med röntgenutrustning

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Vårdgivare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen behöver numera anmäla sin utrustning. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019. Vårdgivare med röntgenutrustning omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Nya föreskrifter började gälla den 1 juni 2018. Det innebär att...

Läs vidare →

Årets pristagare av Privattandläkarna Award

Under Privattandläkardagens galamiddag den 17 maj delades Privattandläkarna Award 2018 ut i fyra olika kategorier. Privattandläkarna gratulerar årets pristagare! Årets tandvårdföretag Wasa Tandklinik AB Bästa landsting för barn- och ungdomstandvård Region Halland Årets tandvårdsmottagning Erik Lennartsson AB Årets marknadsförare av medlemskapet Tandvårdshuset i Bjuv, Kurt Månsson, Praktikertjänst Läs mer om...

Läs vidare →

Fortsatt högt förtroende för den privata tandvården

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden Svenskt Kvalitetsindex undersöker och så är också fallet i årets mätning. Den privata tandvården ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare år. Samtidigt tappar folktandvården i kundnöjdhet och gapet mellan privat och offentlig tandvård ökar. En bidragande...

Läs vidare →

Inspelningar av föreläsningar den 9 mars

Föreläsningarna från utbildningen i klagomålshantering och dataskyddsförordningen finns nu tillgängliga för Privattandläkarnas medlemmar på de inloggningsbara sidorna. Logga in med den personliga inloggningen, gå till fliken Formalia & blanketter och klicka på Dataskyddsförordningen – GDPR.

Läs vidare →

Ny tandvårdsutredning

Idag beslutade regeringen om direktiven till den nya tandvårdsutredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Utredningens ska vara klar senast den 1 mars 2020. Utredare är Veronica Palm. Utredningsdirektiven Utredningen har två huvudsyften: Analysera skillnader i tandhälsa samt identifiera faktorer och incitament för en mer jämlik tandvård och tandhälsa. Lämna förslag...

Läs vidare →