Lokala Nyheter

Lokalavdelning Uppsalas jourschema

Hejsan alla medlemmar i lokalavdelning Uppsala! Jag vill informera om att jag kommer att samordna tilldelning av jourveckorna efter Lasse Eriksson. Jag har fördelat jourveckorna VT 2019 och del av sommarjouren enligt listorna jag har fått från Lasse. Jul/nyår var redan tilldelat av Göran Lillienberg. Organisation av jouren Regler för...

Läs vidare →

Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket

Den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde ikraft i september i år. Bolagsverket har fått i uppdrag att upprätta och föra register över verkliga huvudmän i Sverige. Verklig huvudman  Med verklig huvudman avses en fysisk person som ensam eller tillsammans med någon annan, t.ex. närstående, ytterst äger eller kontrollerar en...

Läs vidare →

Ny dataskyddsförordning (GDPR) från 25 maj 2018

Personuppgiftslagen (PUL) bygger på gemensamma EU-regler och trädde i kraft 1998. Syftet med regleringen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. EU:s nya dataskyddsförordning som tillämpas från och med den 25 maj 2018 kommer att ersätta PUL. Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection...

Läs vidare →