Bli ledamot i en av våra förtroendenämnder

Vill du uppleva trevligt kollegialt samarbete, som är stimulerande och lärorikt samtidigt som du gör en viktig uppgift för Privattandläkarna och tandvårdsbranschen – då är uppdraget som ledamot i någon av förtroendenämnderna något för dig.

Bakgrund
Förtroendenämndsverksamheten är en hörnsten i Privattandläkarnas verksamhet. Från och med den 1 januari 2019 kommer två nya förtroendenämnder att etableras och ersätta nuvarande förtroendenämnder.

Förtroendenämndernas uppgifter och lokalisering m.m.
Förtroendenämndernas uppgift kommer även fortsättningsvis vara att efter anmälan från patient i första hand försöka förlika parterna, och i andra hand lämna rekommendation om hur tvisten bör lösas. De två förtroendenämnderna kommer vardera bestå av tio förtroendevalda tandläkare och en konsumentrepresentant. Sammanträden kommer att avhållas i Stockholm och Malmö. Antal möten som en ledamot närvarar på beräknas preliminärt uppgå till cirka 6 stycken per år. Ärendehanteringen kommer att vara mycket lik den i de Regionala förtroendenämnderna. En förändring är emellertid att nämndledamöterna i sitt beredningsarbete får stöd av jurist och denne kommer även att hjälpa till med kvalitetssäkring inför och under nämndmötena.

Intresseanmälan
Skicka din intresseanmälan till info@ptl.se. Den bör innehålla en kort beskrivning av dina relevanta kompetenser och erfarenheter. Vi uppmanar såväl de som idag sitter i de Regionala förtroendenämnderna och Centrala förtroendenämnden, men också andra tandläkare med liknande eller andra erfarenheter att skicka in intresseanmälningar. Det är önskvärt att nämnderna består av både allmäntandläkare och specialister. Det finns inget krav på att du ska vara anställd hos en medlem.

Intresseanmälan ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 september 2018.

Val av förtroendenämndsledamöter
Förtroendenämndsledamöter kommer att utses på verksamhetsplaneringsmötet fredagen den 23 november. De nya förtroendenämnderna börjar verka från och med den 1 januari 2019.

Frågor
Har du frågor rörande den kommande förtroendenämndsverksamheten kontakta Katarina Zackrisson Persson, tfn 08-555 44 604 och e-post katarina.zackrisson-persson@ptl.se .

Har du frågor till valberedningen besvaras de av valberedningens ordförande Magrethe Persson Toremalm, tfn 0706-616177 och e-post mpt@veberod.com .