Barn och tänder

Som förälder är det viktigt att etablera goda tandvårdsvanor redan för små barn. Barnets första tänder måste skötas för att inte skada de vuxentänder som finns under. Barn behöver hjälp med tandborstningen upp till 10 års ålder.

Kontrollera om din vårdgivare har barnavtal via landstinget.
Kontakta ditt landsting för mer information.

Välj rätt vårdgivare
Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingets försorg till och med det år de fyller 23 år. Du väljer själv vilken tandläkare ditt barn ska gå till. De allra flesta privattandläkare har barnavtal och tar emot barn. Det finns flera fördelar med att aktivt välja tandläkare till ditt barn:

– Du kan välja en tandläkare du litar på och känner dig trygg med.
– Hela familjen kan gå till samma tandläkare.
– Du kan välja en tandläkare nära hemmet eller skolan.
– Barnets tandutveckling följs upp av samma tandläkare under hela uppväxten.

Som förälder ska du få information av ditt landsting om det fria valet av vårdgivare.