Author Archives: Karin Freijd

Odontologiska riksstämman och Swedental 2019

Den 13 – 15 november 2019 medverkar Privattandläkarna på Odontologiska riksstämman och Swedental på Stockholmsmässan i Älvsjö, söder om Stockholm. Som medlem i Privattandläkarna får du 25% rabatt på anmälningsavgiften till Odontologiska riksstämman. Rabatten gäller fram till den 31 oktober. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan. Länk...

Läs vidare →

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd träder i kraft 15 januari 2020

Nu är den nya föreskriften om statligt tandvårdsstöd som träder ikraft den 15 januari 2020 beslutad. TLV har bland annat beslutat om att införa nya åtgärder för kirurgisk behandling av parodontit och periimplantit, ny åtgärd för omfattande preprotetisk friläggning med lambå och ny åtgärd för läkdistans när en implantatkonstruktion inte...

Läs vidare →