Author Archives: Karin Freijd

Pressmeddelande – Kompensationen når inte tandvården

Regeringen föreslår, efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna i budgetpropositionen för 2020, ett tillfälligt budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt.  – Vi är naturligtvis besvikna på regeringen och samarbetspartierna....

Läs vidare →

Pressmeddelande – Skjut upp tillämpningen av nya vårdmomsen

Riksdagens skatteutskott har fattat beslut om ett utskottsinitiativ, som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen samt att komma med förslag på åtgärder. Privattandläkarna har verkat för att riksdagen ska förtydliga lagstiftningen och välkomnar utskottsinitiativet. – En naturlig följd av utskottsinitiativet borde vara att Skatteverket senarelägger tillämpningen av den...

Läs vidare →

Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med tillhörande konsekvensutredning

Läs Privattandläkarnas remissvar här. Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med tillhörande konsekvensutredning

Läs vidare →

Verksamhetsplaneringsmöte 2019

Fredagen den 29 november 2019 bjuder Privattandläkarna in till årets verksamhetsplaneringsmöte på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Dagen inleds med informativa föredrag på förmiddagen, verksamhetsplaneringsmöte på eftermiddagen och avslutas med ett trevligt mingel där du har möjlighet att träffa andra medlemmar Mer information, anmälan och program kommer inom...

Läs vidare →

Odontologiska riksstämman och Swedental 2019

Den 13 – 15 november 2019 medverkar Privattandläkarna på Odontologiska riksstämman och Swedental på Älvsjömässan i Stockholm. Som medlem i Privattandläkarna får du 25% rabatt på anmälningsavgiften till Odontologiska riksstämman. Rabatten gäller fram till den 31 oktober. Klicka på länken nedan för mer information och anmälan. Länk till information och...

Läs vidare →