Är du inte nöjd med din behandling?

Vänd dig i första hand till din tandläkare direkt om du inte är nöjd med din behandling. Om ni inte kan lösa problemet kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen på telefon: 08-555 44 655. Privattandvårdsupplysningen är den första instansen i Privattandläkarnas förtroendenämnder. Se öppettider på ptl.se.

Privattandvårdsupplysningen
PTU är Privattandläkarnas rådgivningstjänst för allmänheten. Här svarar tandvårdsutbildad  personal på frågor om t ex munhälsa och tandvård och hänvisar till vårdgivare som är medlemmar. Privatvårdsupplysningen är också förstahandskontakten med vår förtroendenämndsverksamhet.

Förtroendenämnden
Förtroendenämndernas uppgift är att bidra till att lösa tvister mellan medlemmar och patient genom muntlig medling eller skriftligt beslut om hur nämnden anser att en tvist bör lösas och hur parterna kan komma överens.

Förtroendenämnderna är en professionell instans med branschkännedom och bred och djup kunskap om odontologi. För branschen är förtroendenämnderna en viktig verksamhet som sätter patientsäkerheten i fokus och tar ansvar för klagomål. Som patient är det en extra trygghet att alla medlemmar i Privattandläkarna ska följa förtroendenämndernas beslut.

Ekonomisk ersättning
Alla tandläkare i Sverige ska enligt lag ha en patientförsäkring. Patientförsäkringen gäller vid skador som kan uppstå i samband med undersökningar och behandlingar. Försäkringen gäller utan självrisk och kan ersätta dig för kostnader för läkarvård, tandvård, inkomstbortfall, sveda, värk eller bestående men. Det är alltid försäkringsbolaget som bedömer och beslutar om eventuell ersättning.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Om din tandläkare inte är medlem i Privattandläkarna kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg. Det är en myndighet som utövar tillsyn inom vård och omsorg.
Till Inspektionen för vård och omsorgs hemsida>>