Tandläkarvikarie

Pensionerad tandläkare erbjuder sig som vikarie för privattandläkare: Om du är långtidssjukskriven/tjänstledig Vill få stöd i klinik- och kvalitetsutvecklingen Stöd av en erfaren kollega Om du har för stor arbetsbelastning Behov av kompetens i lustgasbehandling, implantatprotetik, slemhinneförändringar, barntandvård Jag är fortfarande verksam i tandvården och har en karenstid på 1 månad.

Kontaktuppgifter

Mail:

Telefon: 070-5290791

Ort: Borås