Tandläkarvikarie

Kontaktinformation
 070-5290791
 Borås
 

Annonsbeskrivning

Pensionerad tandläkare erbjuder sig som vikarie för privattandläkare:
Om du är långtidssjukskriven/tjänstledig
Vill få stöd i klinik- och kvalitetsutvecklingen
Stöd av en erfaren kollega

Om du har för stor arbetsbelastning
Behov av kompetens i lustgasbehandling, implantatprotetik, slemhinneförändringar, barntandvård

Jag är fortfarande verksam i tandvården och har en karenstid på 1 månad.