Arrende Tandläkare

Erfaren Tandläkare önskar arrendera behandlingsrum ca 20 veckotimmar i Stockholms innerstad.

Kontaktuppgifter

Mail: hans.orming@symbioskliniken.se

Telefon: 070-5614167

Ort: Stockholm