24 februari, 2017

Förslag om ny utredning rörande tandvårdsstödet

I lagrådsremissen som presenterades i dag aviserar regeringen att de kommer att tillsätta en ny utredning, som bland annat ska analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård. Frågan om tandvård kommer även att behandlas på Socialdemokraternas partikongress den 8-12 april. Inför kongressen skriver partiledningen följande: ”Partikongressen 2009 beslöt att målsättningen...

Läs svaret →

Ny svensk antibiotikastrategi

Ny svensk antibiotikastrategi Regeringen lanserade den 23 april 2016 en ny svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Den största förändringen gentemot tidigare är ett tydligt internationellt perspektiv, där Sverige...

Remissvar på kroppsbehandlingar

Privattandläkarna är positiva till att steg tas för att förstärka konsumentskyddet rörande kroppsbehandlingar som inte omfattas av tandvårdslagen. Privattandläkarna vill dock se en utökning av vilka behandlingar som...

Stort tryck på tandvården

I delrapporten ”hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända” konstaterar Socialstyrelsen att tandvården är  hårt belastad, och allmänt krävs omfattande tandvårdsinsatser. Tandvården upplever ett vårdbehov hos...

Privattandvårdsupplysningen

Ordinarie öppettider:
måndag, tisdag, torsdag kl. 8:00-16:30.
(Lunchstängt 11:30-12:15)

Telefon: 08-555 446 55


  Evenemang

  Frukostseminarium med SKI

  Datum: 2017-03-06
  Plats: Stockholm

  Förtroendet för tandvården i Sverige Den privata tandvården har år efter år varit den populäraste samhällstjänsten i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) […]

  Alarmmässan Göteborg

  Datum: 2017-03-14
  Plats: Göteborg

  Den 14 mars 2017 deltar Privattandläkarna på Alarmmässan i Göteborg.              

  Privattandläkardagen och årsmöte 2017

  Datum: 2017-05-04
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 4-5 maj 2017. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]

  Nätverksträff Stockholm

  Datum: 2017-09-13
  Plats: Stockholm

  Den 13 september 2017 arrangerar Privattandläkarna nätverksträff för studenter och medlemmar i Stockholm.

  Odontologiska riksstämman och Swedental

  Datum: 2017-11-15
  Plats: Stockholm

  Den 15-17 november 2017 medverkar Privattandläkarna på Odontologiska riksstämman och Swedental på Älvsjömässan i Stockholm.           […]

  Verksamhetsplaneringsmöte 2017

  Datum: 2017-11-24
  Plats: Stockholm

  Den 24 november 2017 arrangerar Privattandläkarna det årliga verksamhetsplaneringsmötet i Stockholm.

  Privattandläkardagen och årsmöte 2018

  Datum: 2018-05-17
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 17-18 maj 2018. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]

  Privattandläkardagen och årsmöte 2019

  Datum: 2019-05-16
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 16-17 maj 2019. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]