Varning för Bolagsupplysningen!

Det varningslistade företaget Bolagsupplysningen är åter igång med omfattande utskick till svenska bolag. Dessa är utformade på ett sätt så att det framstår som att mottagaren ska inge en rättelseblankett till en myndighet. I själva verket är det ett erbjudande om att lägga till företagsuppgifter på Bolagsupplysningens webbplats.

Skriv inte under blanketter från Bolagsupplysningen! Den som tackar ja accepterar nämligen att betala nästan 5 000 kronor per år i två år, en period som förlängs med 12 månader om avtalet inte sägs upp i tid. Om ni har skrivit på av misstag bör ni bestrida kravet och t.ex. ange följande:

“Ni har vilselett oss att underteckna blanketten, som är utformad som en enkel registerrättelse-blankett. Vi har nu konstaterat att det är fråga om något helt annat och ert agerande är att anse som bedrägeri. Vi bestrider följaktligen betalningsansvar och emotser en kreditfaktura”.

Påminnelser och ett kommande inkassokrav bör ni också bestrida. Om Bolagsupplysningen skulle vända sig till Kronofogdemyndigheten bör ni bestrida även där. Då Bolagsupplysningen finns med på Svensk Handels varningslista får ni inte någon betalningsanmärkning även om de skulle vända sig till Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom samtliga svenska kreditupplysningsbolag tar bort noteringar från varningslistade företag.

  Evenemang

  Privattandläkardagen och årsmöte 2017

  Datum: 2017-05-04
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 4-5 maj 2017. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]

  Nätverksträff Stockholm

  Datum: 2017-09-13
  Plats: Stockholm

  Den 13 september 2017 arrangerar Privattandläkarna nätverksträff för studenter och medlemmar i Stockholm.

  Odontologiska riksstämman och Swedental

  Datum: 2017-11-15
  Plats: Stockholm

  Den 15-17 november 2017 medverkar Privattandläkarna på Odontologiska riksstämman och Swedental på Älvsjömässan i Stockholm.           […]

  Verksamhetsplaneringsmöte 2017

  Datum: 2017-11-24
  Plats: Stockholm

  Den 24 november 2017 arrangerar Privattandläkarna det årliga verksamhetsplaneringsmötet i Stockholm.

  Privattandläkardagen och årsmöte 2018

  Datum: 2018-05-17
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 17-18 maj 2018. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]

  Privattandläkardagen och årsmöte 2019

  Datum: 2019-05-16
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 16-17 maj 2019. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]