Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet

Om du är 20 år eller äldre omfattas du av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att du får ett ekonomiskt stöd för din tandvård från försäkringskassan vid många behandlingar.
Ersättningen betalas ut direkt till din tandläkare och är avdragen på din räkning. Storleken på ersättningen beror bland annat på hur gammal du är och vilken typ av behandling som tandläkaren utför. Om din tandläkare inte är ansluten till försäkringskassan utgår ingen ersättning därifrån.

Det allmänna tandvårdsbidraget

 • Personer i åldrarna 20-29 år får 300 kr per år
 • Personer i åldrarna 30-74 år får 150 kr per år
 • Personer i åldrarna 75 år och äldre får 300 kr per år. Bidraget kan användas för all tandvård som försäkringskassan ersätter.
 • Utnyttjas inte tandvårdsbidraget under ett år får du tillgodoräkna dig beloppet nästa år.
 • Du får tillgodoräkna dig maximalt två tandvårdsbidrag.
 • Skyddet mot höga kostnader innebär att du som patient betalar kostnader upp till 3 000 kronor själv (förutom den del som betalas med tandvårdsbidraget).
 • Kostnader mellan 3 001-15 000 kronor ersätts med 50 procent och
 • kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent.

Exempel på tandvårdsstödet>>
Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som bestämmer priserna i referensprislistan och vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista>>

Undantag
All tandvård ersätts inte av tandvårdsstödet. Patienten får ersättning för förebyggande tandvård och även lagningar, kronor och broar i rimlig omfattning. Utgångspunkten är att patienten ska vara befriad från smärta, kunna äta, tugga och tala utan större hinder och att utseendet blir godtagbart. Patienten betalar själv för t ex behandlingar av tänder längre bak i munnen, kosmetisk tandvård och material som inte betraktas som standardmaterial, så som guld.

 • Öppettider i sommar
  2015-07-10

  Kansliet: Stängt från den 13 juli – 26 juli (vecka 29 och 30). Stängt även fredagen den 31 juli. Öppet övriga tider mellan klockan 8:00-16:00. […]

 • Kommentar till LOs artikel ”Klassklyftorna får inte synas i våra leenden”
  2015-07-03

  Privattandläkarna delar LOs åsikt om att tandvården ska nå alla människor i Sverige. I dag har vi en väl fungerande tandvård som under många år […]

 • Efterhandskontroller sommaren 2015
  2015-06-25

  Under sommaren 2015 kommer Försäkringskassan stoppa utskicken av efterhandskontroller från vecka 24 till vecka 29.   Försäkringskassans hemsida>>

 • Rapport om kontroller inom tandvården 2014
  2015-06-25

  Försäkringskassan publicerar rapport över kontroller inom tandvården 2014. Totalt har 95 % av alla vårdgivare fått minst en efterhandskontroll under 2014. Resultatet av efterhandskontrollerna följer […]

 • Förändringar som berör tandvården
  2015-06-24

  Ändrade föreskrifter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)  TLV har beslutat om ändringar i föreskriften för tandvård. Efter diskussioner med företrädare för branschen har TLV beslutat […]