Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet

Om du är 20 år eller äldre omfattas du av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att du får ett ekonomiskt stöd för din tandvård från försäkringskassan vid många behandlingar.
Ersättningen betalas ut direkt till din tandläkare och är avdragen på din räkning. Storleken på ersättningen beror bland annat på hur gammal du är och vilken typ av behandling som tandläkaren utför. Om din tandläkare inte är ansluten till försäkringskassan utgår ingen ersättning därifrån.

Det allmänna tandvårdsbidraget

 • Personer i åldrarna 20-29 år får 300 kr per år
 • Personer i åldrarna 30-74 år får 150 kr per år
 • Personer i åldrarna 75 år och äldre får 300 kr per år. Bidraget kan användas för all tandvård som försäkringskassan ersätter.
 • Utnyttjas inte tandvårdsbidraget under ett år får du tillgodoräkna dig beloppet nästa år.
 • Du får tillgodoräkna dig maximalt två tandvårdsbidrag.
 • Skyddet mot höga kostnader innebär att du som patient betalar kostnader upp till 3 000 kronor själv (förutom den del som betalas med tandvårdsbidraget).
 • Kostnader mellan 3 001-15 000 kronor ersätts med 50 procent och
 • kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent.

Exempel på tandvårdsstödet>>
Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som bestämmer priserna i referensprislistan och vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista>>

Undantag
All tandvård ersätts inte av tandvårdsstödet. Patienten får ersättning för förebyggande tandvård och även lagningar, kronor och broar i rimlig omfattning. Utgångspunkten är att patienten ska vara befriad från smärta, kunna äta, tugga och tala utan större hinder och att utseendet blir godtagbart. Patienten betalar själv för t ex behandlingar av tänder längre bak i munnen, kosmetisk tandvård och material som inte betraktas som standardmaterial, så som guld.

 • Privattandläkarnas synpunkter på klagomålsutredningen
  2016-04-19

  Privattandläkarna delar utredningens bedömning att tillsynen inom vården behöver bli mer patientcentrerad. Privattandläkarna är även positiva till att patienten i första hand ska vända sig […]

 • Privattandläkarnas synpunkter på TLV:s förslag till uppdaterade föreskrifter
  2016-04-19

  Privattandläkarna anser att förslaget på ändringar i föreskriften i stort innehåller förtydliganden och förbättringar. Det är även positivt att förändringarna kommer att vara klara i […]

 • Tandhälsan förbättras
  2016-04-18

  En ny rapport från Socialstyrelsen ” Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård, lägesrapport 2016” visar att tandhälsan har överlag förbättrats och antibiotikaanvändningen inom […]

 • Försenade utbetalningsspecifikationer
  2016-04-13

  Försäkringskassans utbetalningsspecifikationer är försenade på grund av tekniska problem. De kommer att levereras så snart problemen är lösta.

 • Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa, remissvar
  2016-03-16

  Remissvar på Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa, Ds 2015:59, S2015/07820/FS Sammanfattning Privattandläkarna väljer att bara kommentera de förslag som rör förändringar gällande tandvården. […]