Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet

Om du är 20 år eller äldre omfattas du av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att du får ett ekonomiskt stöd för din tandvård från försäkringskassan vid många behandlingar.
Ersättningen betalas ut direkt till din tandläkare och är avdragen på din räkning. Storleken på ersättningen beror bland annat på hur gammal du är och vilken typ av behandling som tandläkaren utför. Om din tandläkare inte är ansluten till försäkringskassan utgår ingen ersättning därifrån.

Det allmänna tandvårdsbidraget

 • Personer i åldrarna 20-29 år får 300 kr per år
 • Personer i åldrarna 30-74 år får 150 kr per år
 • Personer i åldrarna 75 år och äldre får 300 kr per år. Bidraget kan användas för all tandvård som försäkringskassan ersätter.
 • Utnyttjas inte tandvårdsbidraget under ett år får du tillgodoräkna dig beloppet nästa år.
 • Du får tillgodoräkna dig maximalt två tandvårdsbidrag.
 • Skyddet mot höga kostnader innebär att du som patient betalar kostnader upp till 3 000 kronor själv (förutom den del som betalas med tandvårdsbidraget).
 • Kostnader mellan 3 001-15 000 kronor ersätts med 50 procent och
 • kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent.

Exempel på tandvårdsstödet>>
Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som bestämmer priserna i referensprislistan och vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista>>

Undantag
All tandvård ersätts inte av tandvårdsstödet. Patienten får ersättning för förebyggande tandvård och även lagningar, kronor och broar i rimlig omfattning. Utgångspunkten är att patienten ska vara befriad från smärta, kunna äta, tugga och tala utan större hinder och att utseendet blir godtagbart. Patienten betalar själv för t ex behandlingar av tänder längre bak i munnen, kosmetisk tandvård och material som inte betraktas som standardmaterial, så som guld.

 • Tandvårdsstödet når personer med stort tandvårdsbehov
  2016-02-02

  Privattandtandläkarna är positiva till att 2008 års tandvårdsreform är utvärderad. Privattandläkarna delar utredningens slutsats att det statliga tandvårdsstödet skapat goda förutsättningar till fler tandvårdskontakter. Färre […]

 • Utvärdering av landstingsfinansierad tandvård till vissa grupper
  2016-01-29

  Socialstyrelsen har fått in uppdrag att göra en utvärdering av de tandvårdsstöd som utbetalas av landstinget och riktar sig till oralkiruguska åtgärder, tandvård som led […]

 • Privattandläkarnas arbete leder till politiskt agerande
  2016-01-15

  Privattandläkarna har under en längre tid agerat för att asylsökande ska kunna välja en privat tandläkare om de har behov av akut tandvård. Bland annat […]

 • Nya referenspriser från TLV
  2016-01-15

  Den 15 januari börjar TLV:s uppdaterade föreskrift (TLVFS 2015:1) om statligt tandvårdsstöd att gälla. Den innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan […]

 • Använd hela tandvårdens resurser
  2015-12-18

  Privattandläkarna anser inte att det är acceptabelt att asylsökande hänvisas till folktandvården och själva inte kan välja vilken tandläkare de ska gå till, en rätt som […]