Nytt i Tandvården

17 maj, 2017

Låt inte landstingen ta över tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet fungerar bra, motverkar regionala orättvisor och skapar samma förutsättningar i hela Sverige. En eventuell flytt av ansvar från stat till landsting motverkar detta, skriver Merit Lindberg och Lars Olsson, Privattandläkarna i en debattartikel i SvD 17 maj 2017. Läs artikeln här. Låt inte landstingen ta över tandvårdsstödet...

Läs vidare →
27 april, 2017

Remissvar – Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Regeringens förslag beräknas höja skatten med 4,8 miljarder kronor. Privattandläkarna anser inte att det finns skäl att höja skatten för småföretagare. Det är inte Privattandläkarnas uppfattning att 3:12-reglerna är för generösa. Privattandläkarna anser inte att förslaget skapar en bra balans mellan syftet att förhindra inkomstomvandling och strävan att gynna företagande...

Läs vidare →
29 mars, 2017

Proposition om förbättrad information, kontroll och uppföljning av statliga tandvårdsstödet

Regeringen har lämnat en proposition om förbättrad information, kontroll och uppföljning av det statliga tandvårdsstödet. I propositionen föreslås ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd som innebär: • en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen. •...

Läs vidare →
23 mars, 2017

Förslag på förändrade 3:12-regler

Som Privattandläkarna tidigare informerat om har regeringen nu lämnat ett förslag, som ska betraktas som ett utkast till lagrådsremiss, om förändringar i 3:12-regelverket. Förslaget avviker på vissa punkter från betänkandet ”En översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” men innehållet i promemorian innebär ökade skatter för fåmansföretag med cirka 3...

Läs vidare →
22 mars, 2017

Regeringen backar delvis om 3:12 reglerna

Magdalena Andersson och Per Bolund går idag ut på Dagens Industris debattsida och ger besked om att regeringen delvis backar från förslagen om förändringar i 3:12 reglerna. Enligt artikeln kommer den så kallade förenklingsregeln bli oförändrad och man ändrar beräkningen av det lönebaserade utrymmet för att ta större hänsyn till de...

Läs vidare →
14 mars, 2017

Riksrevisionens granskning av tandvården klar i augusti

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av eventuella felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet. Granskningen ska undersöka om det finns ett överutnyttjande i tandvårdsstödet, och i så fall hur stort det är. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i augusti 2017. Info från Riksrevisonen

Läs vidare →
8 mars, 2017

Partipolitisk diskussion om tandvården

2018 års val börjar närma sig och därmed ökar den partipolitiska diskussionen om tandvård. Till Socialdemokraternas kongress har ett flertal medlemmar motionerat om att tandvården borde ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd för hälso- och sjukvården. Socialdemokraten Henrik Fritzon, regionstyrelseledamot i Skåne, har även haft en debattartikel i Dagens Nyheter i samma...

Läs vidare →